Welkom op de website van de Eben Haëzerschool in Oldebroek!

De Eben Haëzerschool staat aan de rand van het Veluwse dorp Oldebroek. In de luwte van een aangelegen bospark, ligt ons mooie schoolgebouw met elf lokalen, die grotendeels rondom een centrale hal zijn gelegen. Dit schooljaar breiden we met drie lokalen uit. Ongeveer 300 leerlingen komen naar school, inclusief een voorschoolse voorziening. Dit aantal loopt gedurende het schooljaar op naar zo’n 330 leerlingen.

Op onze school wordt onderwijs gegeven vanuit een reformatorische levensovertuiging. Dat betekent dat we het Woord van God als fundament hebben voor onze visie op 'leven en leren'; op onderwijs, burgerschap en vorming. Een uitgebreide beschrijving vindt u in de schoolgids. Onze missie hebben we als volgt verwoord:

Het hart en de basis van het onderwijs op de Eben Haëzerschool zijn Gods Woord. 

Dit komt tot uiting in het reformatorische gedachtegoed. 

Van daaruit willen we leerlingen vormen en laten ontwikkelen.

Het leren en leven op school gebeurt in een setting waarin we veiligheid en plezier belangrijk vinden. In het kader van onze jaarmotto ‘Leef- en leergemeenschap mét (basis)kwaliteit’ werken we o.a. het leesonderwijs en de aanschaf van een nieuw SOVA programma. Het team telt rond de 45 collega’s die vanuit passie iedere dag hun werk doen. Voor het kind; met het kind. Want dáár doen we het voor!