Bestuur

Anno 2023 bestaat het bestuur uit:

Bestuur
De heer H. Sellies (voorzitter)
De heer D.W. Fokker (algemeen adjunct
De heer J. Grootkarzijn (penningmeester)
De heer J.J. van Putten (secretaris)
De heer J. den Uijl (lid)

De heer H. Hazeleger (lid)


Directeur-bestuurder a.i.
De heer J. Kettelarij

Medezeggenschapsraad

Anno 2022 bestaat de medezeggenschapsraad voor ouders en personeel uit:

MR / ouders
De heer A.J. Klein (voorzitter)
De heer B. van Putten (secretaris)
De mevrouw G. van Haarlem (lid)

MR / personeel
Mevrouw E. Huls (onderwijsassistente)
Mevrouw A. ten Hove-Kin (leerkracht)
Mevrouw J. Roozeboom (leerkracht)

Voor meer informatie over de medezeggenschapsraad kijkt u onder nieuwsbrieven.
Deze kunt u vinden in het menu onder Eben-Haëzerschool.

Raad van Advies

Team