Bestuur

Anno 2024 bestaat het bestuur uit:

Bestuur
De heer D.W. Fokker (algemeen adjunct)
De heer J. Grootkarzijn (penningmeester)
De heer J.J. van Putten (secretaris)
De heer J. den Uijl (lid)
De heer H. Hazeleger (lid)


Directeur-bestuurder
De heer A. van den Bos

Medezeggenschapsraad

Anno 2024 bestaat de medezeggenschapsraad voor ouders en personeel uit:

MR / ouders
De heer M. van der Graaf (voorzitter)
De mevrouw R. Meuleman (lid)
De mevrouw G. van Haarlem (lid)

MR / personeel
Mevrouw E. Huls (onderwijsassistente)
Mevrouw A. ten Hove-Kin (leerkracht)
Mevrouw J. Roozeboom (leerkracht, secretaresse) 

Voor meer informatie over de medezeggenschapsraad kijkt u onder nieuwsbrieven.
Deze kunt u vinden in het menu onder Eben-Haëzerschool.